สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา

Thai Advertising Business Development Association

กิจกรรมในงาน Bangkok ad & sign Expo 2023

นิตยสาร G&S

ภาพกิจกรรม

สมาชิกสมาคม

ตำแหน่ง


สิทธิของสมาชิก

1. ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางสมาคมจัดขึ้นในอัตราพิเศษ ตลอดอายุการเป็นสมาชิก

2. ได้รับนิตยสารและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ผลิตโดยสมาคม ฟรีตลอดอายุการเป็นสมาชิก

3. ได้รับสิทธิ์ขอให้สมาคมติดต่อประสานงานกับสมาคมอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขอข้อมูล ขอความรู้ หรือ ขอเข้าดูงาน ที่จะยังประโยชน์ให้กับธุรกิจของสมาชิก

4. สมาชิกสามัญ มีสิทธิร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซักถามคณะกรรมการ ทั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญ และมีสิทธิเข้าลงคะแนนเลือกตั้ง หรือ รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของสมาคม

5. สามารถขอตรวจสอบสถานะและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทำเป็นหนังสือต่อเลขาธิการสมาคม

Events

แล้วพบกัน 4 วันเต็ม!!

9-12 พฤศจิกายน 2566

อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพ ประเทศไทย

Bangkok AD&SIGN EXPRO 2023

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 


3M x TABDA Product Training Experience #1

วันที่ 11 กันยายน ถึง 13 กันยายน 2563


TABDA สัญจร 2563

นิตยสาร G&S

Graphics & Sign VOL 22


เพิ่มเติม
register

Register

เลือกแบบสมาชิกที่ท่านต้องการสมัคร
สมาชิกสามัญทั่วไปนิติบุคคล (3,210 บาท/ปี )
สมาชิกสามัญทั่วไป ( 2,140 บาท/ปี )
สมาชิกนิตยสาร G&S ( 428 บาท/ต่อปี )
สมาชิกสามัญทั่วไปนิติบุคคล
สมาชิกสามัญทั่วไป
สมาชิกนิตยสาร