TABDA สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา

ผลการตัดสิน โครงการประกวดออกแบบ " แบบป้ายสำหรับอิงค์เจ็ท "

ทางสมาคม TABDA ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจโครงการประกวดออกแบบ " แบบป้ายสำหรับอิงค์เจ็ท " ที่จัดร่วมกับ KSN Group
ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการนี้จำนวนไม่มากพอที่จะทำการตัดสินผลงานได้
ทาง TABDA จึงขอมอบของรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบนี้ทุกท่าน
และหวังว่า จะได้รับความสนใจและร่วมมือกันอีกกับโครงการที่จะจัดขึ้นในอนาคต เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกและธุรกิจโฆษณาของเรา

ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้อีกครั้ง

ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุน โครงการประกวดออกแบบ " แบบป้ายสำหรับอิงค์เจ็ท "

Stacks Image 1118004
Stacks Image 1118025
Stacks Image 1118046

บริษัท ไซน์แมททีเรียลซัพพลาย จำกัด

บริษัท เทคโนโลยี่ 2004 จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริเออร์ อิงค์เจ็ท จำกัด

Copyright © 2016 TABDA Contact