TABDA สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา
Archetypon Organizer

นับถอยหลัง!!!!!!!! สำหรับกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นโดย TABDA ได้ร่วมกับ Sign Asia Expo

กิจกรรมประกวดออกแบบป้ายร้านตัวเอง TABDA Sign Contest ครั้งที่ 1 โดยเชิญชวนให้สมาชิกร้านป้ายส่งแบบป้ายร้านตัวเองเข้าร่วมประกวดและสมาคมสนับสนุนวัสดุสำหรับผลิตป้ายจริงเพื่อนำมาจัดแสดงและตัดสินผลงานการประกวดในงาน Sign Asia Expo 2016 โดยจะได้รับรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท


ดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกที่นี้ครับ


กิจกรรม Sign Making Rally by KSN & TABDA ที่จัดร่วมกับกลุ่ม KSN จัดกิจกรรมสอนการผลิตป้าย แบบที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติด้วยตนเองในการหาวัสดุและผลิตชิ้นงานสำหรับประกอบป้ายจากผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ออกบูธภายในงาน Sign Asia Expo 2016        


กิจกรรมสัมมนา Guru Smart Sign Workshop เรื่อง “สร้างมูลค่างานพิมพ์ด้วยหมึก UV” โดยสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA)วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ เทคนิค และพบกับทางเลือกใหม่ๆในการทำธุรกิจ ทั้งนี้ยังเชิญวิทยากรมากประสบการณ์ จากหลายค่ายดัง ได้แก่ บริษัท อินสปายอิมเมจ จำกัด, บริษัท ไอ.เจ. สยาม จำกัด และ บริษัท โปรดีเคล จำกัด มาช่วยกันถ่ายทอดความรู้ และ ประสบการณ์การทำงาน ให้แก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกสามารถเพิ่มมูลค่างานพิมพ์ ยกระดับรายได้ ยกระดับมาตรฐานงานพิมพ์ ให้สามารถก้าวขึ้นสู่ระดับมืออาชีพ

หัวข้อสัมมนา “สร้างมูลค่างานพิมพ์ด้วยหมึก UV” แบ่งออกเป็น 2 รอบด้วยกัน คือ 

รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 - 12.30 น.

รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 - 12.30 น.

 

    ****รับจำนวนจำกัด รอบละ 60 ที่นั่ง เท่านั้น******  ค่าลงทะเบียนบริษัทละ 1,000 บาท เข้าร่วมสัมมนาบริษัทละ 2 ท่าน    

     และรับชุดตัวอย่างงานพิมพ์ด้วยเครื่อง UV บนวัสดุต่างๆฟรีบริษัทละ 1 ชุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา  คุณสุภิญญา ผิวผ่อง (ส้ม) ,  คุณหิรัญ ภัทรวาณิชย์ (แบ็งค์) โทร. 085-900-0660,02-521-8258


วิธีชำระเงิน: บัญชี สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา ธนาคารกรุงเทพ สาขา หลักสี่ ประเภท สะสมทรัพย์

เลขที่บัญชี 189-4-40024-9  พร้อมทั้งส่งหลักฐานการชำระเงินและแบบตอบรับให้กับสมาคมฯ ได้ที่หมายเลข Fax 02-521-8257 

หรือ E-mail : tabda.tic@gmail.com ,admin@tabda.org   


(แบบตอบรับตามไฟล์แนบ)


นับถอยหลัง!!!!!!!! สำหรับกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นโดย TABDA ได้ร่วมกับ Sign Asia Expo

กิจกรรมประกวดออกแบบป้ายร้านตัวเอง TABDA Sign Contest ครั้งที่ 1 โดยเชิญชวนให้สมาชิกร้านป้ายส่งแบบป้ายร้านตัวเองเข้าร่วมประกวดและสมาคมสนับสนุนวัสดุสำหรับผลิตป้ายจริงเพื่อนำมาจัดแสดงและตัดสินผลงานการประกวดในงาน Sign Asia Expo 2016 โดยจะได้รับรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท


ดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกที่นี้ครับ


กิจกรรม Sign Making Rally by KSN & TABDA ที่จัดร่วมกับกลุ่ม KSN จัดกิจกรรมสอนการผลิตป้าย แบบที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติด้วยตนเองในการหาวัสดุและผลิตชิ้นงานสำหรับประกอบป้ายจากผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ออกบูธภายในงาน Sign Asia Expo 2016        


กิจกรรมสัมมนา Guru Smart Sign Workshop เรื่อง “สร้างมูลค่างานพิมพ์ด้วยหมึก UV” โดยสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA)วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ เทคนิค และพบกับทางเลือกใหม่ๆในการทำธุรกิจ ทั้งนี้ยังเชิญวิทยากรมากประสบการณ์ จากหลายค่ายดัง ได้แก่ บริษัท อินสปายอิมเมจ จำกัด, บริษัท ไอ.เจ. สยาม จำกัด และ บริษัท โปรดีเคล จำกัด มาช่วยกันถ่ายทอดความรู้ และ ประสบการณ์การทำงาน ให้แก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกสามารถเพิ่มมูลค่างานพิมพ์ ยกระดับรายได้ ยกระดับมาตรฐานงานพิมพ์ ให้สามารถก้าวขึ้นสู่ระดับมืออาชีพ

หัวข้อสัมมนา “สร้างมูลค่างานพิมพ์ด้วยหมึก UV” แบ่งออกเป็น 2 รอบด้วยกัน คือ 

รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 - 12.30 น.

รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 - 12.30 น.

 

    ****รับจำนวนจำกัด รอบละ 60 ที่นั่ง เท่านั้น******  ค่าลงทะเบียนบริษัทละ 1,000 บาท เข้าร่วมสัมมนาบริษัทละ 2 ท่าน    

     และรับชุดตัวอย่างงานพิมพ์ด้วยเครื่อง UV บนวัสดุต่างๆฟรีบริษัทละ 1 ชุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา  คุณสุภิญญา ผิวผ่อง (ส้ม) ,  คุณหิรัญ ภัทรวาณิชย์ (แบ็งค์) โทร. 085-900-0660,02-521-8258


วิธีชำระเงิน: บัญชี สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา ธนาคารกรุงเทพ สาขา หลักสี่ ประเภท สะสมทรัพย์

เลขที่บัญชี 189-4-40024-9  พร้อมทั้งส่งหลักฐานการชำระเงินและแบบตอบรับให้กับสมาคมฯ ได้ที่หมายเลข Fax 02-521-8257 

หรือ E-mail : tabda.tic@gmail.com ,admin@tabda.org   


(แบบตอบรับตามไฟล์แนบ)

Copyright © 2016 TABDA Contact