TABDA สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา
Phattapup Organizer

TABDA สัญจร ปี 2560 ครั้งที่ 2 จ.เชียงใหม่ 


กำหนดการจัด TABDA สัญจร ปี 2560 ครั้งที่ 2 จ.เชียงใหม่
วันที่ 4-5 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-17.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (ณ บริเวณหน้าห้องราชพฤกษ์)
ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกและท่านผู้สนใจ ในภาคเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ ร่วมกิจกรรมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ลงทะเบียนสัมมนา
โทร. 02 521 8258, 085 900 0660 คุณอ๊อฟ, คุณส้ม


กำหนดการอบรม สัมมนา
วันเสาร์
เวลา 11.00 - 12.30 น. "การสร้างมูลค่าเพิ่มงานพิมพ์ด้วยหมึก UV " โดย คุณพิเชฐ หลักดี หัวเรือใหญ่ Inspire Image
และ คุณชาตรี เชี่ยวกล นักขายสื่อมือทองจาก I.J. Siam

เวลา 13.30 - 14.30 น. "ทุกความคิดสร้างสรรค์เป็นจริงได้ด้วย CNC" โดย คุณนที แสง เจ้าของธุรกิจแนวใหม่ Maker Space Thailand
พื้นที่สำหรับผู้มีไฟมาใช้สร้างสรรค์จินตนาการให้เป็นจริง

เวลา 14.30 - 16.30 น. เทคนิคการใช้งาน CNC แบบไม่มีใครใช้มาก่อน โดย คุณอัมพร กลิ่นรำพึง

วันอาทิตย์
เวลา 11.00 - 12.00 น. "ปรับกลยุทธ์สื่อนอกบ้านให้ทันโลกดิจิตอล" โดย คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง นายกสมาคมป้ายและโฆษณา

เวลา 13.30 - 15.30 น. เทคนิคการใช้งาน CNC แบบไม่มีใครใช้มาก่อน โดย คุณอัมพร กลิ่นรำพึง

นอกจากนี้ เรายังมี คลินิค LED พบกูรู LED คุณอาเขต บุญทาราม เจ้าของ Facebook : "Basictoday Basiclite"
เจ้าตำนานชุดใหญ่ไฟกระพริบ และคุณวชิรวิชญ์ สุภาวิตา คุณเม "เจริญทรัพย์ไซน์" ทายาทร้านป้ายรุ่นเก๋า
ผู้ผันตัวเป็นกูรู LED อันโด่งดังในโซเชียล มาพบและตอบทุกปัญหาLED "ทุกคำถาม มีคำตอบ"


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ลงทะเบียนสัมมนา
โทร. 02 521 8258, 085 900 0660 คุณอ๊อฟ, คุณส้ม

TABDA สัญจร ปี 2560 ครั้งที่ 2 จ.เชียงใหม่ 


กำหนดการจัด TABDA สัญจร ปี 2560 ครั้งที่ 2 จ.เชียงใหม่
วันที่ 4-5 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-17.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (ณ บริเวณหน้าห้องราชพฤกษ์)
ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกและท่านผู้สนใจ ในภาคเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ ร่วมกิจกรรมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ลงทะเบียนสัมมนา
โทร. 02 521 8258, 085 900 0660 คุณอ๊อฟ, คุณส้ม


กำหนดการอบรม สัมมนา
วันเสาร์
เวลา 11.00 - 12.30 น. "การสร้างมูลค่าเพิ่มงานพิมพ์ด้วยหมึก UV " โดย คุณพิเชฐ หลักดี หัวเรือใหญ่ Inspire Image
และ คุณชาตรี เชี่ยวกล นักขายสื่อมือทองจาก I.J. Siam

เวลา 13.30 - 14.30 น. "ทุกความคิดสร้างสรรค์เป็นจริงได้ด้วย CNC" โดย คุณนที แสง เจ้าของธุรกิจแนวใหม่ Maker Space Thailand
พื้นที่สำหรับผู้มีไฟมาใช้สร้างสรรค์จินตนาการให้เป็นจริง

เวลา 14.30 - 16.30 น. เทคนิคการใช้งาน CNC แบบไม่มีใครใช้มาก่อน โดย คุณอัมพร กลิ่นรำพึง

วันอาทิตย์
เวลา 11.00 - 12.00 น. "ปรับกลยุทธ์สื่อนอกบ้านให้ทันโลกดิจิตอล" โดย คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง นายกสมาคมป้ายและโฆษณา

เวลา 13.30 - 15.30 น. เทคนิคการใช้งาน CNC แบบไม่มีใครใช้มาก่อน โดย คุณอัมพร กลิ่นรำพึง


นอกจากนี้ เรายังมี คลินิค LED พบกูรู LED คุณ อาเขต บุญทาราม เจ้าของ Facebook : "Basictoday Basiclite"
เจ้าตำนานชุดใหญ่ไฟกระพริบ และคุณวชิรวิชญ์ สุภาวิตา คุณเม "เจริญทรัพย์ไซน์" ทายาทร้านป้ายรุ่นเก๋า
ผู้ผันตัวเป็นกูรู LED อันโด่งดังในโซเชียล มาพบและตอบทุกปัญหา LED "ทุกคำถาม มีคำตอบ"


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ลงทะเบียนสัมมนา
โทร. 02 521 8258, 085 900 0660 คุณอ๊อฟ, คุณส้ม