TABDA สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา
Phattapup Organizer

เปิดขายพื้นที่แล้ว งาน Sign Asia Expo 2017 และ Bangkok LED & Digital Sign 2017งาน Sign Asia Expo 2017 และ Bangkok LED & Digital Sign 2017
ภายใต้แนวคิด "Total Solutions for Digital Print ​​ "

งานแสดงเครื่องพิมพ์ดิจิตอลและนวัตกรรมเพื่องานป้ายและโฆษณาครบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการของร้านป้ายและโฆษณาทั่วประเทศ
โรงพิมพ์ ร้านถ่ายรูประบบดิจิตอล ร้านสกรีนเสื้อผ้ากีฬาและแฟชั่น ธุรกิจพิมพ์สิ่งทอระบบดิจิตอล
รวมถึงผู้ซื้อจากกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง กัมพูชา ลาว เมียนม่าร์ เวียตนาม
พร้อมกิจกรรมเข้มข้นภายในงาน "Guru Smart Sign Workshop" ครั้งที่ 3

พิเศษสุดแห่งปี! บริษัท ไอบริก จำกัด ยกระดับวงการป้ายและโฆษณาของเมืองไทย
ผนึกกำลังกับงาน APPP Expo งานแสดงนวัตกรรมของวงการ
ป้ายและโฆษณาอันดับ 1 จากเซี่ยงไฮ้
บนพื้นที่ Sign Silk Road + Shanghai Street ขนาดกว่า 1,000 ตารางเมตร

จัดใหญ่ จัดหนัก 4 วันเต็ม วันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน 2560
ฮอลล์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี

สร้างสรรค์จากประสบการณ์ 15 ปี ของผู้บุกเบิกงานแสดงธุรกิจป้ายและโฆษณารายแรกของประเทศไทย

เงื่อนไขการซื้อพื้นที่ประจำปี 2560
1.ลูกค้าเดิมจากงานปี 2016 ได้สิทธิ์เลือกพื้นที่ตำแหน่งเดิมจากปี 2016 (กรุณายืนยันตำแหน่งที่ต้องการภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ก่อนเวลา 17.00 น. ได้ที่: เกษม 086 361 9178 มิญช์รมณ 095 823 5514 และกฤษณะ 061 972 9408 พ้นจากเวลานี้ จะเปิดขายพื้นที่ทุกตำแหน่งให้ลูกค้าท่านอื่นๆ ต่อไป)

2. ลูกค้าทุกท่านที่ยืนยันตำแหน่งแล้ว ทางบริษัท ไอบริก จำกัด จะดำเนินการส่งเอกสารสัญญาเข้าร่วมงานภายใน 7 วัน เพื่อให้ลูกค้าลงนามสัญญาและประทับตราบริษัทฯ ต่อไป

3. ชำระค่าพื้นที่จำนวน 60% (งวดแรก) ภายในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 และจำนวน 40% (งวดสุดท้าย) ภายในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 จึงจะได้รับสิทธิ์การใช้พื้นที่จริงภายในงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ
เกษม ดุษฎีประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท ไอบริก จำกัด
M:086 361 9178
www.signasiaexpo.com

เปิดขายพื้นที่แล้ว งาน Sign Asia Expo 2017 และ Bangkok LED & Digital Sign 2017


งาน Sign Asia Expo 2017 และ Bangkok LED & Digital Sign 2017
ภายใต้แนวคิด "Total Solutions for Digital Print ​​ "

งานแสดงเครื่องพิมพ์ดิจิตอลและนวัตกรรมเพื่องานป้ายและโฆษณาครบวงจร
ตอบโจทย์ความต้องการของร้านป้ายและโฆษณาทั่วประเทศ
โรงพิมพ์ ร้านถ่ายรูประบบดิจิตอล ร้านสกรีนเสื้อผ้ากีฬาและแฟชั่น ธุรกิจพิมพ์สิ่งทอระบบดิจิตอล
รวมถึงผู้ซื้อจากกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง กัมพูชา ลาว เมียนม่าร์ เวียตนาม
พร้อมกิจกรรมเข้มข้นภายในงาน "Guru Smart Sign Workshop" ครั้งที่ 3

พิเศษสุดแห่งปี! บริษัท ไอบริก จำกัด ยกระดับวงการป้ายและโฆษณาของเมืองไทย
ผนึกกำลังกับงาน APPP Expo งานแสดงนวัตกรรมของวงการ
ป้ายและโฆษณาอันดับ 1 จากเซี่ยงไฮ้
บนพื้นที่ Sign Silk Road + Shanghai Street ขนาดกว่า 1,000 ตารางเมตร

จัดใหญ่ จัดหนัก 4 วันเต็ม วันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน 2560
ฮอลล์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี

สร้างสรรค์จากประสบการณ์ 15 ปี ของผู้บุกเบิกงานแสดงธุรกิจป้ายและโฆษณารายแรกของประเทศไทย


เงื่อนไขการซื้อพื้นที่ประจำปี 2560

1.ลูกค้าเดิมจากงานปี 2016 ได้สิทธิ์เลือกพื้นที่ตำแหน่งเดิมจากปี 2016 (กรุณายืนยันตำแหน่งที่ต้องการภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ก่อนเวลา 17.00 น.
ได้ที่: เกษม 086 361 9178 มิญช์รมณ 095 823 5514 และกฤษณะ 061 972 9408 พ้นจากเวลานี้ จะเปิดขายพื้นที่ทุกตำแหน่งให้ลูกค้าท่านอื่นๆ ต่อไป)


2. ลูกค้าทุกท่านที่ยืนยันตำแหน่งแล้ว ทางบริษัท ไอบริก จำกัด จะดำเนินการส่งเอกสารสัญญาเข้าร่วมงานภายใน 7 วัน เพื่อให้ลูกค้าลงนามสัญญาและประทับตราบริษัทฯ ต่อไป

3. ชำระค่าพื้นที่จำนวน 60% (งวดแรก) ภายในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 และจำนวน 40% (งวดสุดท้าย) ภายในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 จึงจะได้รับสิทธิ์การใช้พื้นที่จริงภายในงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ
เกษม ดุษฎีประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท ไอบริก จำกัด
M:086 361 9178
www.signasiaexpo.comCopyright © 2016 TABDA Contact