TABDA สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา
Phattapup Organizer

 
TH EN

พบกับงาน TABDA สัญจร ครั้งที่3 ที่คนงานป้ายต้องไม่พลาด ! 24-25 มิถุนายน 2560

ตั้งแต่เวลา 9.30-17.00 น. ณ โพศรี ฮอลล์, ศูนย์การค้าโพศรี วิลเลจ  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ภายในงานคุณจะได้พบกับ ผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์ เครื่องจักร วัสดุงานพิมพ์ วัสดุทำป้าย ชั้นนำ

มาจัดแสดงสินค้าให้ท่านผู้ประกอบการ ร้านป้าย ร้านอิงค์เจ็ท ได้เลือกสรร 


นอกจากนี้ยังได้พบกับกิจกรรมและการสัมมนาแบบเจาะลึกกับกูรูผู้มากประสบการณ์ 


    >>  วันเสาร์ที่  24  มิถุนายน  2560  <<

          11.00 - 12.30 น.    อบรม “การสร้างมูลค่าเพิ่มงานพิมพ์ด้วยหมึก UV

วิทยากร  :  คุณพิเชฐ หลักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินสปายอิมเมจ และ

                  คุณชาตรี เชี่ยวกล ผู้อำนวยการฝ่ายขายเเละการตลาดสื่อโฆษณา บริษัทไอเจสยาม

          13.30 - 14.30 น.     อบรม “เฟรมอลูมิเนียมงานพิมพ์ผ้า Fabric Tension System” วิทยากร  :  คุณมรกต ทองหนุน บริษัท ออล สตรีท อาร์ท จำกัด

          15.00 - 16.30 น.     อบรม “เทคนิคการใช้ CNC ทำตัวอักษรงานป้ายภายใน”   วิทยากร :  คุณสมศักดิ์ เต็งประเสริฐ เจ้าของร้านเศรษฐศิลป์  

    >>  วันอาทิตย์ที่  25  มิถุนายน  2560  <<

       12.00 - 13.30 น.    อบรม “เทคนิคการใช้เครื่อง CNC กับงานแกะ 2.5D”   วิทยากร : คุณวชิระ วัจฉละอนันท์  เจ้าของร้าน 9 Woodpeaker

       14.30 - 16.00 น.    อบรม “เทคนิคการใช้ CNC ประยุกต์ใช้กับงานทำ Mock up และสร้างหุ่นโมเดล”  วิทยากร:  คุณสัมพันธ์ อุดมกุล เจ้าของร้านไอเดียป้าย กุมภวาปี                                  สำหรับท่านใดเสียค่าใช้จ่ายเข้าร่วมสัมมนา ราคา 2,000 บาท ท่านสามารถเข้าร่วมได้ทุกหัวข้อของการสัมมนา 

                      พร้อมทั้งสามารถเลือกของสัมมนาคุณ ราคา3,000บาท !!!!

              1.   ตัวอย่างแผงไฟ LED

              2.   ดอกสำหรับใช้งาน CNC

              3  อุปกรณ์ Safety เกี่ยวกับงานป้ายและผลิตภัณฑ์ จาก บริษัท 3M

            และ  นิตยสาร GRAPHICS & SIGN /บัตรรับประทานอาหารกลางวัน และ กาแฟ เช้า-บ่าย (ใบสมัครเอกสารแนบ)


**กรณีไม่เสียค่าใช้จ่าย เราก็ให้ท่านเข้าร่วมสัมมนา ฟรี!!!***


ดาวน์โหลดใบตอบรับที่นี่

ขอแสดงความนับถือ  
Best Regards

สุภิญญา ผิวผ่อง(ส้ม)
สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา 
Thai Advertising Business Development Association(TABDA)
159/46 ซอยวิภาวดีรังสิต 62 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0109552000229
โทร. 085 900 0660, 02 521 8258 แฟกซ์ 02 521 8257

 

 
TH EN


พบกับงาน TABDA สัญจร ครั้งที่3 ที่คนงานป้ายต้องไม่พลาด ! 24-25 มิถุนายน 2560

ตั้งแต่เวลา 9.30-17.00 น. ณ โพศรี ฮอลล์, ศูนย์การค้าโพศรี วิลเลจ  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ภายในงานคุณจะได้พบกับ ผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์ เครื่องจักร วัสดุงานพิมพ์ วัสดุทำป้าย ชั้นนำ

มาจัดแสดงสินค้าให้ท่านผู้ประกอบการ ร้านป้าย ร้านอิงค์เจ็ท ได้เลือกสรร 


นอกจากนี้ยังได้พบกับกิจกรรมและการสัมมนาแบบเจาะลึกกับกูรูผู้มากประสบการณ์ 


    >>  วันเสาร์ที่  24  มิถุนายน  2560  <<

          11.00 - 12.30 น.    อบรม “การสร้างมูลค่าเพิ่มงานพิมพ์ด้วยหมึก UV

วิทยากร  :  คุณพิเชฐ หลักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินสปายอิมเมจ และ

                  คุณชาตรี เชี่ยวกล ผู้อำนวยการฝ่ายขายเเละการตลาดสื่อโฆษณา บริษัทไอเจสยาม

          13.30 - 14.30 น.     อบรม “เฟรมอลูมิเนียมงานพิมพ์ผ้า Fabric Tension System” วิทยากร  :  คุณมรกต ทองหนุน บริษัท ออล สตรีท อาร์ท จำกัด

          15.00 - 16.30 น.     อบรม “เทคนิคการใช้ CNC ทำตัวอักษรงานป้ายภายใน”   วิทยากร :  คุณสมศักดิ์ เต็งประเสริฐ เจ้าของร้านเศรษฐศิลป์  

    >>  วันอาทิตย์ที่  25  มิถุนายน  2560  <<

      12.00 - 13.30 น.    อบรม “เทคนิคการใช้เครื่อง CNC กับงานแกะ 2.5D”   วิทยากร : คุณวชิระ วัจฉละอนันท์  เจ้าของร้าน 9 Woodpeaker

       14.30 - 16.00 น.    อบรม “เทคนิคการใช้ CNC ประยุกต์ใช้กับงานทำ Mock up และสร้างหุ่นโมเดล”  วิทยากร:  คุณสัมพันธ์ อุดมกุล เจ้าของร้านไอเดียป้าย กุมภวาปี                                  สำหรับท่านใดเสียค่าใช้จ่ายเข้าร่วมสัมมนา ราคา 2,000 บาท ท่านสามารถเข้าร่วมได้ทุกหัวข้อของการสัมมนา 

                      พร้อมทั้งสามารถเลือกของสัมมนาคุณ ราคา3,000บาท !!!!

              1.   ตัวอย่างแผงไฟ LED

              2.   ดอกสำหรับใช้งาน CNC

              3  อุปกรณ์ Safety เกี่ยวกับงานป้ายและผลิตภัณฑ์ จาก บริษัท 3M

            และ  นิตยสาร GRAPHICS & SIGN /บัตรรับประทานอาหารกลางวัน และ กาแฟ เช้า-บ่าย (ใบสมัครเอกสารแนบ)


**กรณีไม่เสียค่าใช้จ่าย เราก็ให้ท่านเข้าร่วมสัมมนา ฟรี!!!***

 

ดาวน์โหลดใบตอบรับที่นี่

ขอแสดงความนับถือ  
Best Regards

สุภิญญา ผิวผ่อง(ส้ม)
สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา 
Thai Advertising Business Development Association(TABDA)
159/46 ซอยวิภาวดีรังสิต 62 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0109552000229
โทร. 085 900 0660, 02 521 8258 แฟกซ์ 02 521 8257

 

Copyright © 2016 TABDA Contact