TABDA สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา
Phattaphap Organizer
6 สิ่งหาคม
2563

TABDA สัญจรปี 63 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมงานป้ายและงานดีไซน์ จังหวัดเชียงใหม่ จ้าววววว!!


งานจัด 11 กันยายน ถึง 13 กันยายน 2563 ไป ไปเต๊อะไปแอ่วว ไปเต๊อะไปแอ่ว จังหวัดเจียงใหม่..!! มาเต๊อะ มากันเยอะๆ นะจ้าววว
อ่านต่อ

TABDA สัญจรปี 63 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมงานป้ายและงานดีไซน์ จังหวัดเชียงใหม่ จ้าววววว!!

งานจัด 11 กันยายน ถึง 13 กันยายน 2563 ไป ไปเต๊อะไปแอ่วว ไปเต๊อะไปแอ่ว จังหวัดเจียงใหม่..!! มาเต๊อะ มากันเยอะๆ นะจ้าววว
อ่านต่อ

Phattaphap Organizer
23 เมษายน
2563

ประการผลการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)


สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) ได้ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “iSign Academy” ขณะนี้ผลการตัดสินได้ออกแล้ว จะมีใครได้รับรางวัลเชิญตรวจสอบได้
อ่านต่อ

ประการผลการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)

สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) ได้ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “iSign Academy” ขณะนี้ผลการตัดสินได้ออกแล้ว จะมีใครได้รับรางวัลเชิญตรวจสอบได้
อ่านต่อ

Phattaphap Organizer
7 ธันวาคม
2562

ขอเรียนเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)


สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) . ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักเรียน-นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) . เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสร้างการจดจำ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนสื่อต่างๆ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรโดย “ iSign Academy ” เป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพช่างป้ายที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การบริหารงานของสมาคมฯ
อ่านต่อ

ขอเรียนเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)

สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) . ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักเรียน-นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) . เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสร้างการจดจำ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนสื่อต่างๆ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรโดย “ iSign Academy ” เป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพช่างป้ายที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การบริหารงานของสมาคมฯ
อ่านต่อ

Phattaphap Organizer
17 กรกฎาคม
2563

เปิดให้จองพื้นที่แล้ววันนี้ !!


งานแสดงนวัตกรรมธุรกิจป้ายและโฆษณาอันดับ 1 ของเมืองไทย เปิดให้จองพื้นที่แล้ววันนี้ !! เรียนเชิญบริษัทผู้จำหน่ายสินค้าและบริการชั้นนำของวงการธุรกิจ ผลิตป้าย โฆษณา และการพิมพ์ดิจิทัล
อ่านต่อ

เปิดให้จองพื้นที่แล้ววันนี้ !!

งานแสดงนวัตกรรมธุรกิจป้ายและโฆษณาอันดับ 1 ของเมืองไทย เปิดให้จองพื้นที่แล้ววันนี้ !! เรียนเชิญบริษัทผู้จำหน่ายสินค้าและบริการชั้นนำของวงการธุรกิจ ผลิตป้าย โฆษณา และการพิมพ์ดิจิทัล
อ่านต่อ

Phattaphap Organizer
23 เมษายน
2563

ประการผลการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)


สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) ได้ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “iSign Academy” ขณะนี้ผลการตัดสินได้ออกแล้ว จะมีใครได้รับรางวัลเชิญตรวจสอบได้
อ่านต่อ

ประการผลการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)

สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) ได้ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “iSign Academy” ขณะนี้ผลการตัดสินได้ออกแล้ว จะมีใครได้รับรางวัลเชิญตรวจสอบได้
อ่านต่อ

Phattaphap Organizer
7 ธันวาคม
2562

ขอเรียนเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)


สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) . ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักเรียน-นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) . เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสร้างการจดจำ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนสื่อต่างๆ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรโดย “ iSign Academy ” เป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพช่างป้ายที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การบริหารงานของสมาคมฯ
อ่านต่อ

ขอเรียนเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)

สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) . ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักเรียน-นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) . เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสร้างการจดจำ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนสื่อต่างๆ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรโดย “ iSign Academy ” เป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพช่างป้ายที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การบริหารงานของสมาคมฯ
อ่านต่อ

Phattaphap Organizer
7 ธันวาคม
2562

ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์


เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ให้บริการตามเว็บไซต์สามารถแบ่งขอบเขตตามการใช้งานโดยดูที่วัตถุประสงค์หลักของการเข้าใช้งาน และคุณลักษณะของเว็บไซต์ที่มีร่วมกัน กล่าวคือ
อ่านต่อ

ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์

เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ให้บริการตามเว็บไซต์สามารถแบ่งขอบเขตตามการใช้งานโดยดูที่วัตถุประสงค์หลักของการเข้าใช้งาน และคุณลักษณะของเว็บไซต์ที่มีร่วมกัน กล่าวคือ
อ่านต่อ

Phattaphap Organizer
30 พฤศจิกายน
2562

"สื่อ” มีบทบาทสำคัญมากในสังคมยุคปัจจุบัน


เพราะเป็นตัวเชื่อมโยงทั้งข้อมูลความรู้ และเชื่อมโยงการบริหารงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา การเข้าใจความหมายของคำว่า “สื่อ” อย่างถูกต้องยังส่งผลให้เกิดกระบวนการเชื่อมโยงที่มีสาระสำคัญในหลายๆประการ ประเภทของสื่อ
อ่านต่อ

"สื่อ” มีบทบาทสำคัญมากในสังคมยุคปัจจุบัน

เพราะเป็นตัวเชื่อมโยงทั้งข้อมูลความรู้ และเชื่อมโยงการบริหารงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา การเข้าใจความหมายของคำว่า “สื่อ” อย่างถูกต้องยังส่งผลให้เกิดกระบวนการเชื่อมโยงที่มีสาระสำคัญในหลายๆประการ ประเภทของสื่อ
อ่านต่อ

Phattaphap Organizer
20 กันยา
2561
edge

บริษัท ซุปเปอร์ริเออร์ อิงค์เจ็ท จำกัด จัดงาน Dilli Open House 2018

ณ ห้อง Jupiter 4-5 อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อ 8 สิงหาคม 2561
โดยมีคุณพงศกร บุญใส ผู้บริหารบริษัทฯ และคุณ Jessica Youn Dilli Oversea Team ได้กล่าวต้อนรับ และพรีเซ็นต์เปิดตัวเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทยูวีรุ่นใหม่ล่าสุดจากเกาหลีใต้ Dilli Neo Serius 2504D-WVL LED UV Hybrid ที่มีความละเอียดถึง 2400 dpi หน้ากว้าง 2.50ม.สามารถพิมพ์ได้ยาวไม่จำกัด พิมพ์ได้วัสดุชนิดม้วนและแผ่น สามารถพิมพ์สี CMYK สีขาว และวานิชเคลือบเงา (Spot Vanish) ได้ในเครื่องเดียววัสดุได้หนา 50มม. และหลากหลาย เช่น ไม้ กระจก กระเบื้อง หิน อลูมิเนียม เหล็ก สแตนเลส สังกะสี อะคริลิค พลาสวูด ฟิวเจอร์บอร์ด สติ๊กเกอร์ ฟิล์มตู้ไฟ ไวนิล ผ้า วอลล์เปเปอร์ แคนวาส หนังแท้/ หนังเทียม แผ่นพลาสติก กระดาษต่างๆ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังได้โชว์เครื่องพิมพ์ OKI E-64s สำหรับงาน Car Wrap เครื่องพิมพ์/ เครื่องตัด Roland และสติ๊กเกอร์ LG/Pacific Zeus พร้อมฟังสัมมนาความรู้หัวข้อ "ประโยชน์จากงานพิมพ์อิงค์เจ็ทยูวี ตอบโจทย์เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอล4.0"


Stacks Image 994606

บริษัท ซุปเปอร์ริเออร์ อิงค์เจ็ท จำกัด จัดงาน Dilli Open House 2018

ณ ห้อง Jupiter 4-5 อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อ 8 สิงหาคม 2561
โดยมีคุณพงศกร บุญใส ผู้บริหารบริษัทฯ และคุณ Jessica Youn Dilli Oversea Team ได้กล่าวต้อนรับ และพรีเซ็นต์เปิดตัวเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทยูวีรุ่นใหม่ล่าสุดจากเกาหลีใต้ Dilli Neo Serius 2504D-WVL LED UV Hybrid ที่มีความละเอียดถึง 2400 dpi หน้ากว้าง 2.50ม.สามารถพิมพ์ได้ยาวไม่จำกัด พิมพ์ได้วัสดุชนิดม้วนและแผ่น สามารถพิมพ์สี CMYK สีขาว และวานิชเคลือบเงา (Spot Vanish) ได้ในเครื่องเดียววัสดุได้หนา 50มม. และหลากหลาย เช่น ไม้ กระจก กระเบื้อง หิน อลูมิเนียม เหล็ก สแตนเลส สังกะสี อะคริลิค พลาสวูด ฟิวเจอร์บอร์ด สติ๊กเกอร์ ฟิล์มตู้ไฟ ไวนิล ผ้า วอลล์เปเปอร์ แคนวาส หนังแท้/ หนังเทียม แผ่นพลาสติก กระดาษต่างๆ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังได้โชว์เครื่องพิมพ์ OKI E-64s สำหรับงาน Car Wrap เครื่องพิมพ์/ เครื่องตัด Roland และสติ๊กเกอร์ LG/Pacific Zeus พร้อมฟังสัมมนาความรู้หัวข้อ "ประโยชน์จากงานพิมพ์อิงค์เจ็ทยูวี ตอบโจทย์เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอล4.0"

 

Phattaphap Organizer
3 กันยายน
2561

งาน TABDA สัญจร อุบลราชธานี 22-23 ก.ย. 2561


PIY Print It Yourself สร้างอาชีพจากงานพิมพ์ คุณเองก็ทำได้ เต็มอิ่ม จุใจกับความรู้ด้านงานป้าย กราฟฟิค ไอเดียหลากหลายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เหมือนเดิม
อ่านต่อ

งาน TABDA สัญจร อุบลราชธานี 22-23 ก.ย. 2561

PIY Print It Yourself สร้างอาชีพจากงานพิมพ์ คุณเองก็ทำได้ เต็มอิ่ม จุใจกับความรู้ด้านงานป้าย กราฟฟิค ไอเดียหลากหลายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เหมือนเดิม
อ่านต่อ

Phattaphap Organizer
6 กรกฎาคม
2561

งาน TABDA สัญจร หาดใหญ่ จ.สงขลา 21-22 ก.ค. 2561


PIY Print It Yourself สร้างอาชีพจากงานพิมพ์ คุณเองก็ทำได้ เต็มอิ่ม จุใจกับความรู้ด้านงานป้าย กราฟฟิค ไอเดียหลากหลายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
อ่านต่อ

งาน TABDA สัญจร หาดใหญ่ จ.สงขลา 21-22 ก.ค. 2561

PIY Print It Yourself สร้างอาชีพจากงานพิมพ์ คุณเองก็ทำได้ เต็มอิ่ม จุใจกับความรู้ด้านงานป้าย กราฟฟิค ไอเดียหลากหลายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
อ่านต่อ

Phattaphap Organizer
17 มิถุนา
2561

งาน TABDA สัญจร นครสวรรค์


ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย ร่วมแชร์ไอเดีย พร้อมชมนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับงานป้าย งานพิมพ์ และงานไฟ LED . ชมและแชร์ไอเดียชิ้นงานหลากหลายใน TABDA Showcase โซนที่จะมากระตุ้นต่อมไอเดียคุณให้บรรเจิด แล้วคุณจะนึกไม่ถึงว่า งานแบบนี้ ร้านป้ายข้างบ้านของคุณก็ทำได้
อ่านต่อ

งาน TABDA สัญจร นครสวรรค์

ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย ร่วมแชร์ไอเดีย พร้อมชมนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับงานป้าย งานพิมพ์ และงานไฟ LED . ชมและแชร์ไอเดียชิ้นงานหลากหลายใน TABDA Showcase โซนที่จะมากระตุ้นต่อมไอเดียคุณให้บรรเจิด แล้วคุณจะนึกไม่ถึงว่า งานแบบนี้ ร้านป้ายข้างบ้านของคุณก็ทำได้
อ่านต่อ

Phattaphap Organizer
1มีนาคม
2561

TABDA ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการที่สนใจร่วมเดินทางเข้าชมงาน Apppexpo ครั้งที่ 26 ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน


SIGN EXPO) ภายในงานท่านจะได้พบกับ supplier จากประเทศจีน พร้อมเหล่า Inter-brands ต่างๆ ที่จะขนนวัตกรรม งานป้ายโฆษณา และ Signage แปลกใหม่มาโชว์ในงานนี้โดยเฉพาะ พร้อมล่ามจีนที่จะช่วยดูแลท่านในการเจรจาซักถามข้อสงสัยจากผู้ผลิตโดยตรง เสริมด้วยทริปเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตในประเทศจีน
อ่านต่อ

TABDA ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการที่สนใจร่วมเดินทางเข้าชมงาน Apppexpo ครั้งที่ 26 ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

SIGN EXPO) ภายในงานท่านจะได้พบกับ supplier จากประเทศจีน พร้อมเหล่า Inter-brands ต่างๆ ที่จะขนนวัตกรรม งานป้ายโฆษณา และ Signage แปลกใหม่มาโชว์ในงานนี้โดยเฉพาะ พร้อมล่ามจีนที่จะช่วยดูแลท่านในการเจรจาซักถามข้อสงสัยจากผู้ผลิตโดยตรง เสริมด้วยทริปเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตในประเทศจีน
อ่านต่อ

Phattaphap Organizer
9 ธันวาคม
2560

TABDA เรียนเชิญสนับสนุนลงโฆษณาในวารสาร Graphics & Sign by TABDA ปี 2561 ค่ะ


ทางสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) ซึ่งเป็นผู้จัดทำวารสารเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ในแวดวงธุรกิจป้าย,อิงค์เจ็ท,และสื่อโฆษณา "Graphics & Sign Magazine by TABDA" แจกจ่ายไปยังผู้ประกอบการในธุรกิจป้ายและอิงค์เจ็ท และสมาคมเครือข่ายพันธมิตร ทั่วประเทศ เชิญชวนท่านผู้สนใจ ที่มีความประสงค์ ลงโฆษณาในหนังสือของทางสมาคม
อ่านต่อ

พบกับกิจกรรม TABDA ในงาน Sign Asia Expo 2017

ทางสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) ซึ่งเป็นผู้จัดทำวารสารเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ในแวดวงธุรกิจป้าย,อิงค์เจ็ท,และสื่อโฆษณา "Graphics & Sign Magazine by TABDA" แจกจ่ายไปยังผู้ประกอบการในธุรกิจป้ายและอิงค์เจ็ท และสมาคมเครือข่ายพันธมิตร ทั่วประเทศ เชิญชวนท่านผู้สนใจ ที่มีความประสงค์ ลงโฆษณาในหนังสือของทางสมาคม
อ่านต่อ

Phattaphap Organizer
9-12 พฤศจิกายน
2560
edge

ประมวลภาพงาน Sign Asia Expo & Bangkok LED Digital Sign 2017

งาน ไซน์เอเซีย 2017 ได้จัดขึ้นเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว TABDA จึงได้จัดทำ clip news 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม TABDA ในงาน Sign Asia Expo & Bangkok LED Digital Sign 2017
ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ฮอลล์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี มาพร้อมนี้

Stacks Image 994606

ประมวลภาพงาน Sign Asia Expo & Bangkok LED Digital Sign 2017

งาน ไซน์เอเซีย 2017 ได้จัดขึ้นเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว TABDA จึงได้จัดทำ clip news 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม TABDA ในงาน Sign Asia Expo & Bangkok LED Digital Sign 2017
ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ฮอลล์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี มาพร้อมนี้

 

Phattaphap Organizer
27 ตุลาคม
2560

พบกับกิจกรรม TABDA ในงาน Sign Asia Expo 2017


Workshop เทคนิคการนำ CNC มาใช้กับวัสดุต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของชิ้นงาน จากวิทยากร ขั้นเทพ 5 วัสดุ 5 แนว
อ่านต่อ

พบกับกิจกรรม TABDA ในงาน Sign Asia Expo 2017

Workshop เทคนิคการนำ CNC มาใช้กับวัสดุต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของชิ้นงาน จากวิทยากร ขั้นเทพ 5 วัสดุ 5 แนว
อ่านต่อ

Phattaphap Organizer
2 ตุลาคม
2560

TABDA ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวด กับกิจกรรม TABDA Contest ครั้งที่ ๒


จากที่ได้รับการตอบรับจากสมาชิกร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด TABDA Sign Contest ครั้งที่ ๑ มนต์รักงานป้าย คนอวดป้ายไม่ต้องอายใคร ซึ่งจัดแสดงผลงานและตัดสินการประกวดไปเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้ ทางสมาคมจึงขอเชิญชวนคนในวิชาชีพ
อ่านต่อ

TABDA ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวด กับกิจกรรม TABDA Contest ครั้งที่ ๒

จากที่ได้รับการตอบรับจากสมาชิกร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด TABDA Sign Contest ครั้งที่ ๑ มนต์รักงานป้าย คนอวดป้ายไม่ต้องอายใคร ซึ่งจัดแสดงผลงานและตัดสินการประกวดไปเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้ ทางสมาคมจึงขอเชิญชวนคนในวิชาชีพ
อ่านต่อ

Phattaphap Organizer
9 สิงหาคม
2560

TABDA สัญจร ครั้งที่ 5 อีสานใต้ บุรีรัมย์


พบกับงาน TABDA สัญจร ครั้งที่ 5 ที่คนงานป้ายต้องไม่พลาด ! 26-27 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. ณ อาคารหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายในงานคุณจะได้พบกับ
อ่านต่อ

TABDA สัญจร ครั้งที่ 5 อีสานใต้ บุรีรัมย์

พบกับงาน TABDA สัญจร ครั้งที่ 5 ที่คนงานป้ายต้องไม่พลาด ! 26-27 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. ณ อาคารหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายในงานคุณจะได้พบกับ
อ่านต่อ

Phattaphap Organizer
13 กรกฎาคม
2560

TABDA สัญจร ครั้งที่4 ปักษ์ใต้บ้านเรา


คนงานป้ายต้องไม่พลาด ! 22-23 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. ณ หอประชุมภักดีดำรงค์ฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ภายในงานคุณจะได้พบกับ
อ่านต่อ

TABDA สัญจร ครั้งที่4 ปักษ์ใต้บ้านเรา

คนงานป้ายต้องไม่พลาด ! 22-23 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. ณ หอประชุมภักดีดำรงค์ฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ภายในงานคุณจะได้พบกับ
อ่านต่อ

Phattaphap Organizer
10 พฤษภาคม
2560

TABDA สัญจร ครั้งที่3 ที่คนงานป้ายต้องไม่พลาด!


พบกับงาน TABDA สัญจร ครั้งที่3 ที่คนงานป้ายต้องไม่พลาด ! 24-25 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.30-17.00 น. ณ โพศรี ฮอลล์, ศูนย์การค้าโพศรี วิลเลจ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ภายในงานคุณจะได้พบกับ ผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์ เครื่องจักร วัสดุงานพิมพ์ วัสดุทำป้าย ชั้นนำ
อ่านต่อ

TABDA สัญจร ครั้งที่3 ที่คนงานป้ายต้องไม่พลาด

พบกับงาน TABDA สัญจร ครั้งที่3 ที่คนงานป้ายต้องไม่พลาด ! 24-25 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.30-17.00 น. ณ โพศรี ฮอลล์, ศูนย์การค้าโพศรี วิลเลจ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ภายในงานคุณจะได้พบกับ ผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์ เครื่องจักร วัสดุงานพิมพ์ วัสดุทำป้าย ชั้นนำ
อ่านต่อ

Phattaphap Organizer
20 เมษายน
2560

เปิดขายพื้นที่แล้ว งาน Sign Asia Expo 2017 และ Bangkok LED & Digital Sign 2017!


งาน Sign Asia Expo 2017 และ Bangkok LED & Digital Sign 2017 ภายใต้แนวคิด "Total Solutions for Digital Print" งานแสดงเครื่องพิมพ์ดิจิตอลและนวัตกรรมเพื่องานป้ายและโฆษณาครบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการของร้านป้ายและโฆษณาทั่วประเทศ โรงพิมพ์ ร้านถ่ายรูประบบดิจิตอล ร้านสกรีนเสื้อผ้ากีฬาและแฟชั่น ธุรกิจพิมพ์สิ่งทอระบบดิจิตอล รวมถึงผู้ซื้อจากกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง กัมพูชา ลาว เมียนม่าร์ เวียตนาม
อ่านต่อ

เปิดขายพื้นที่แล้ว งาน Sign Asia Expo 2017 และ Bangkok LED & Digital Sign 2017

งาน Sign Asia Expo 2017 และ Bangkok LED & Digital Sign 2017 ภายใต้แนวคิด "Total Solutions for Digital Print" งานแสดงเครื่องพิมพ์ดิจิตอลและนวัตกรรมเพื่องานป้ายและโฆษณาครบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการของร้านป้ายและโฆษณาทั่วประเทศ โรงพิมพ์ ร้านถ่ายรูประบบดิจิตอล ร้านสกรีนเสื้อผ้ากีฬาและแฟชั่น ธุรกิจพิมพ์สิ่งทอระบบดิจิตอล รวมถึงผู้ซื้อจากกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง กัมพูชา ลาว เมียนม่าร์ เวียตนาม
อ่านต่อ

Phattaphap Organizer
28 กุมภาพันธ์
2560

การจัด TABDA สัญจร ปี 2560 ครั้งที่ 2 จ.เชียงใหม่


กำหนดการจัด TABDA สัญจร ปี 2560 ครั้งที่ 2 จ.เชียงใหม่ วันที่ 4-5 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (ณ บริเวณหน้าห้องราชพฤกษ์) ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกและท่านผู้สนใจ ในภาคเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ ร่วมกิจกรรมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อ่านต่อ

การจัด TABDA สัญจร ปี 2560 ครั้งที่ 2 จ.เชียงใหม่

กำหนดการจัด TABDA สัญจร ปี 2560 ครั้งที่ 2 จ.เชียงใหม่ วันที่ 4-5 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (ณ บริเวณหน้าห้องราชพฤกษ์) ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกและท่านผู้สนใจ ในภาคเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ ร่วมกิจกรรมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อ่านต่อ

Phattaphap Organizer
7 กุมภาพันธ์
2560

ภาพกิจกรรม "โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน" สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา


จากการที่ทางสมาคมไทยธุรกิจโฆษณา ได้ทำการขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องทางภาคใต้ ทางสมาคมได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้วเสร็จเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาชิกทุกท่านที่บริจากเงินเข้ามา จึงได้นำภาพกิจกรรมต่างๆ มาให้สมาชิกได้ชม
รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม "โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน" สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา

จากการที่ทางสมาคมไทยธุรกิจโฆษณา ได้ทำการขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องทางภาคใต้ ทางสมาคมได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้วเสร็จเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาชิกทุกท่านที่บริจากเงินเข้ามา จึงได้นำภาพกิจกรรมต่างๆ มาให้สมาชิกได้ชม
รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ

Phattaphap Organizer
10 มกราคม
2560

"โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน" ดำเนินการแล้วเสร็จปิดรับบริจาค สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา


ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผ้ทําธุรกิจป้ ายและอิงค์เจ็ท

"ผ่านบัญชีธนาคาร กรุงเทพ สาขาหลักสี่ ชื่อบัญชี “สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา” เลขที่บัญชี 189-4-40024-9 ประเภทออมทรัพย์ "
รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ

Tabda on tour

"โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน" ดำเนินการแล้วเสร็จปิดรับบริจาค สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา


ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผ้ทําธุรกิจป้ ายและอิงค์เจ็ท

"ผ่านบัญชีธนาคาร กรุงเทพ สาขาหลักสี่ ชื่อบัญชี “สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา” เลขที่บัญชี 189-4-40024-9 ประเภทออมทรัพย์ "
รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ

Phattaphap Organizer
12-16 กุมภาพันธ์
2560
Tabda on tour

เชิญร่วมเดินทางดูงาน DPES, ISLE กวางเจา ประเทศจีน 12-16 กุมภาพันธ์ 2560

เรียน ท่านสมาชิก และท่านผู้สนใจ ทุกท่านค่ะ สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา(TABDA) ขอเรียนแจ้งกำหนดการเดินทางดูงาน ณ เมืองกวางเจา ประเทศจีน กำหนดวันเดินทาง 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2560 ( 5 วัน 4 คืน) ดูงาน DPES , ISLE , เยี่ยมชมโรงงานผู้ประกอบการป้าย สมาคมป้ายกวางเจาอ่านต่อ

Tabda on tour

เชิญร่วมเดินทางดูงาน DPES, ISLE กวางเจา ประเทศจีน 12-16 กุมภาพันธ์ 2560

เรียน ท่านสมาชิก และท่านผู้สนใจ ทุกท่านค่ะ สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา(TABDA) ขอเรียนแจ้งกำหนดการเดินทางดูงาน ณ เมืองกวางเจา ประเทศจีน กำหนดวันเดินทาง 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2560 ( 5 วัน 4 คืน) ดูงาน DPES , ISLE , เยี่ยมชมโรงงานผู้ประกอบการป้าย สมาคมป้ายกวางเจาอ่านต่อ

Phattaphap Organizer
21-22 มกราคม
2560
Tabda on tour

เชิญร่วมกิจกรรม TABDA สัญจร ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออก(ม.บูรพา บางแสน) วันที่ 21 - 22 มกราคม 2560

กิจกรรม TABDA สัญจร ปี 2560 โดยทางสมาคมนำผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์ เครื่องจักร วัสดุงานพิมพ์ วัสดุทำป้าย ชั้นนำ มาจัดแสดงสินค้าให้ท่านผู้ประกอบการ ร้านป้าย ร้านอิงค์เจ็ท ได้เลือกสรร จาก บจก.เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก. เทคโนโลยี่2004, บจก.บีพีเอส ยูไนเต็ด, บจก.สหสติกเกอร์, บจก.เอสเอ.เอส. อิงค์เจ็ท ซัพพลาย, บจก.จีเทค โอเอชเอ็ม, บจก.เบสเทรดพริซิชั่น, บจก.ดิจิตอล สตาร์, บจก.ไอ.เจ. สยาม, บจก.ซุปเปอร์ริเออร์อิงค์เจ็ท, บจก.คิงพาวเวอร์ โพลีกล๊าส, บจก.อีปิค คอมพิวเตอร์, บจก.เอคซเพิท พริ้นติ้ง, บจก.ไซน์แมททีเรียลซัพพลาย, 3M, Avery และ บจก.ไอบริก ผู้จัดงาน Sign Asia Expoอ่านต่อ

Tabda on tour

เชิญร่วมกิจกรรม TABDA สัญจร ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออก(ม.บูรพา บางแสน) วันที่ 21 - 22 มกราคม 2560

กิจกรรม TABDA สัญจร ปี 2560 โดยทางสมาคมนำผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์ เครื่องจักร วัสดุงานพิมพ์ วัสดุทำป้าย ชั้นนำ มาจัดแสดงสินค้าให้ท่านผู้ประกอบการ ร้านป้าย ร้านอิงค์เจ็ท ได้เลือกสรร จาก บจก.เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก. เทคโนโลยี่2004, บจก.บีพีเอส ยูไนเต็ด, บจก.สหสติกเกอร์, บจก.เอสเอ.เอส. อิงค์เจ็ท ซัพพลาย, บจก.จีเทค โอเอชเอ็ม, บจก.เบสเทรดพริซิชั่น, บจก.ดิจิตอล สตาร์, บจก.ไอ.เจ. สยาม, บจก.ซุปเปอร์ริเออร์อิงค์เจ็ท, บจก.คิงพาวเวอร์ โพลีกล๊าส, บจก.อีปิค คอมพิวเตอร์, บจก.เอคซเพิท พริ้นติ้ง, บจก.ไซน์แมททีเรียลซัพพลาย, 3M, Avery และ บจก.ไอบริก ผู้จัดงาน Sign Asia Expoอ่านต่อ

Phattaphap Organizer
15-19 พฤจิกายน
2559
TSGAaward

TABDA เปิดมุมมอง เชื่อมโยงธุรกิจ สู่ตลาดโลก ครั้งที่ 2 กรุงโซล เกาหลีใต้

งาน KOSIGN ในปีนี้ยังคงพบผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ชั้นนำของโลก มาเกือบครบทุกแบรนด์ โดยแต่ละค่ายยังคงเน้นไปที่เครื่อง พิมพ์ UV รวมทั้งงานพิมพ์ผ้า ซึ่งน่าจะมาแทนที่งานพิมพ์ไวนิล สำหรับใช้งาน INDOOR ส่วนเครื่่อง LASER และCNC ก้อไม่ค่อยแตกต่างจากปีที่แล้วมากนัก วัสดุที่ใช้พิมพ์ก้อมีแปลกใหม่เพิ่มขึ้นมาบ้าง ชมภามเพิ่มเติมได้ที่นี่อ่านต่อ

Kosign2016

TABDA เปิดมุมมอง เชื่อมโยงธุรกิจ สู่ตลาดโลก ครั้งที่ 2 กรุงโซล เกาหลีใต้

งาน KOSIGN ในปีนี้ยังคงพบผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ชั้นนำของโลก มาเกือบครบทุกแบรนด์ โดยแต่ละค่ายยังคงเน้นไปที่เครื่อง พิมพ์ UV รวมทั้งงานพิมพ์ผ้า ซึ่งน่าจะมาแทนที่งานพิมพ์ไวนิล สำหรับใช้งาน INDOOR ส่วนเครื่่อง LASER และCNC ก้อไม่ค่อยแตกต่างจากปีที่แล้วมากนัก วัสดุที่ใช้พิมพ์ก้อมีแปลกใหม่เพิ่มขึ้นมาบ้าง ชมภามเพิ่มเติมได้ที่นี่อ่านต่อ

Phattaphap Organizer
29 พฤศจิกายน
2559
TSGAaward

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด TSGA Award 2017

สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย ขอเชิญร่วมส่งผลงานการพิมพ์สกรีนและดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 ตามความชานาญของผู้สร้างสรรค์ผลงาน การประกวดในครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดการประกวด ขอเชิญชวนให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดส่งผลงานตามความถนัดของท่าน พร้อมทั้งเพิ่มการจัดส่งผลงาน ในกลุ่มงานวิจิตรศิลป์ขนาด 60 x 40 ซม. ภายใต้หัวข้อ “ดวงใจไทย”อ่านต่อ

TSGAaward

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด TSGA Award 2017

สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย ขอเชิญร่วมส่งผลงานการพิมพ์สกรีนและดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 ตามความชานาญของผู้สร้างสรรค์ผลงาน การประกวดในครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดการประกวด ขอเชิญชวนให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดส่งผลงานตามความถนัดของท่าน พร้อมทั้งเพิ่มการจัดส่งผลงาน ในกลุ่มงานวิจิตรศิลป์ขนาด 60 x 40 ซม. ภายใต้หัวข้อ “ดวงใจไทย”อ่านต่อ

Phattaphap Organizer
13 พฤศจิกายน
2559
tabdasign

คลิปกิจกรรมการประกวด Tabda Sign Contest By TABDA ครั้งที่ 1

คลิกการถ่ายทอดสดการบรรยายของผู้เข้าแข่งขัน มนต์รักงานป้าย คนอวดป้ายไม่ต้องอายใคร ครั้งที่ 1 และการพิจารณาของคณะกรรมการติดสินอ่านต่อ

tabdasign

คลิปกิจกรรมการประกวด Tabda Sign Contest By TABDA ครั้งที่ 1

คลิกการถ่ายทอดสดการบรรยายของผู้เข้าแข่งขัน มนต์รักงานป้าย คนอวดป้ายไม่ต้องอายใคร ครั้งที่ 1 และการพิจารณาของคณะกรรมการติดสินอ่านต่อ

Phattaphap Organizer
13 พฤศจิกายน
2559
Guru_smart_UV

ภาพบางส่วนจากกิจกรรม Guru Smart Sign Workshop By TABDA เรื่อง สร้างมูลค่างานพิมพ์ด้วยหมึก UV

คลิปวีดีโอบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างมูลค่างานพิมพ์ด้วยหมึก UV อ่านต่อ

Guru_smart_UV

ภาพบางส่วนจากกิจกรรม Guru Smart Sign Workshop By TABDA เรื่อง สร้างมูลค่างานพิมพ์ด้วยหมึก UV

คลิปวีดีโอบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างมูลค่างานพิมพ์ด้วยหมึก UV อ่านต่อ

Archetypon Organizer
29 ตุลาคม
2559
edge

นับถอยหลัง!!!!!!!! สำหรับกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นโดย TABDA ได้ร่วมกับ Sign Asia Expo

กิจกรรมประกวดออกแบบป้ายร้านตัวเอง TABDA Sign Contest ครั้งที่ 1 โดยเชิญชวนให้สมาชิกร้านป้ายส่งแบบป้ายร้านตัวเองเข้าร่วมประกวดและสมาคมสนับสนุนวัสดุสำหรับผลิตป้ายจริงเพื่อนำมาจัดแสดงและตัดสินผลงานการประกวดในงาน Sign Asia Expo 2016 โดยจะได้รับรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท อ่านต่อ

Stacks Image 994578

นับถอยหลัง!!!!!!!! สำหรับกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นโดย TABDA ได้ร่วมกับ Sign Asia Expo

กิจกรรมประกวดออกแบบป้ายร้านตัวเอง TABDA Sign Contest ครั้งที่ 1 โดยเชิญชวนให้สมาชิกร้านป้ายส่งแบบป้ายร้านตัวเองเข้าร่วมประกวดและสมาคมสนับสนุนวัสดุสำหรับผลิตป้ายจริงเพื่อนำมาจัดแสดงและตัดสินผลงานการประกวดในงาน Sign Asia Expo 2016 โดยจะได้รับรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท อ่านต่อ

Archetypon Organizer
1 เมษายน
2559
edge

งานทำบุญสำนักงานใหม่ TABDA

สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) ร่วมกับ สมาคมป้ายและโฆษณา, สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย, ชมรมสื่อนอกบ้าน และ บริษัท เอ็มจีเอ มีเดีย จำกัด ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่ จึงร่วมกันจัดพิธีทำบุญขึ้นสำนักงานใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ณ สำนักงานใหม่ ซอยวิภาวดี 62

Stacks Image 994578

งานทำบุญสำนักงานใหม่ TABDA

สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) ร่วมกับ สมาคมป้ายและโฆษณา, สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย, ชมรมสื่อนอกบ้าน และ บริษัท เอ็มจีเอ มีเดีย จำกัด ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่ จึงร่วมกันจัดพิธีทำบุญขึ้นสำนักงานใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ณ สำนักงานใหม่ ซอยวิภาวดี 62

Archetypon Organizer
22–27 กุมภาพันธ์
2559
edge

เปิดมุมมอง เชื่อมโยงธุรกิจ สู่ตลาดโลก ครั้งที่ 1 กวางเจา ประเทศจีน

TABDA พาสมาชิกบินลัดฟ้าไปเปิดมุมมอง เชื่อมโยงธุรกิจ ณ เมืองกวางเจา ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 22–27 กุมภาพันธ์ 2559 โดยสมาชิกได้เข้าชมงาน DPES และ ISLE รวมถึงได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท โรงงานผลิตป้ายกล่องไฟ และโรงพิมพ์อิงค์เจ็ท รวมถึงได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับสมาชิกสมาคมป้ายจากจีนและประเทศอื่นๆ อีกด้วย

Stacks Image 994606

เปิดมุมมอง เชื่อมโยงธุรกิจ สู่ตลาดโลก ครั้งที่ 1 กวางเจา ประเทศจีน

TABDA พาสมาชิกบินลัดฟ้าไปเปิดมุมมอง เชื่อมโยงธุรกิจ ณ เมืองกวางเจา ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 22–27 กุมภาพันธ์ 2559 โดยสมาชิกได้เข้าชมงาน DPES 2016 และ isle 2016 รวมถึงได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท โรงงานผลิตป้ายกล่องไฟ และโรงพิมพ์อิงค์เจ็ท รวมถึงได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับสมาชิกสมาคมป้ายจากจีนและประเทศอื่นๆ อีกด้วย

Copyright © 2016 TABDA Contact